Náš pohled

Ekologie

Prvotní výroba hliníku je energeticky vysoce náročná, navíc se vyprodukuje velké množství toxických látek. Proto je celosvětově velmi žádoucí, aby bylo co největší množství hliníkového odpadu recyklováno a vráceno zpět do výroby, kdy druhotná výroba hliníku spotřebuje pouze cca 5% energie, která je potřeba na primární výrobu, při zachování kvality výsledného produktu.

NEJMODERNĚJŠÍ LINKA

Layout Cable Plant E2000C

Layout Cable Plant E2000C je moderním recyklačním zařízením pro efektivní zpracování odpadních elektrických Cu a Al kabelů. Tato inovativní linka je klíčovým prvkem naší ekologické obchodní činnosti. Díky pokročilým technologiím a designu dosahuje vysoké recyklační kapacity a produkuje druhotné materiály v čistotě 99.9%. Jejím zapojením ve firmě se zaměřujeme na minimalizaci odpadu a zajištění jeho opětovného využití ve druhotné výrobě.

Díky kombinaci technologií můžeme dosáhnout vyšší úrovně recyklace a snižovat naši ekologickou stopu. Společně s naším odborným know-how a kompletní logistikou pro svoz odpadů od našich obchodních partnerů garantujeme pravidelný odběr a recyklaci veškerého vyprodukovaného odpadu s výjimkou nebezpečných odpadů.

Ekologie